Kontakta Oss

Ansvarig portföljförvaltare

Stefan Westin har mer än 30 års erfarenhet av Private Banking och portföljförvaltning både från Sverige och internationellt. I Luxembourg arbetade han för bl a SEB och Commerzbank. Hans erfarenhet inrymmer arbete som aktiemäklare, optionsmäklare och förvaltare. Stefan har dock under större delen av sin yrkesverksamma karriär arbetat med förvaltning för HNWI/UHNWI, bolag och stiftelser. Han har en Master of Laws LL.M från Stockholms Universitet samt kompletterande studier i ekonomi.

Assisterande portföljförvaltare

Magnus Nicklasson har en mångårig erfarenhet från finansbranschen och har bl.a. arbetat på Danske Bank med investeringsprocesser inom aktier, derivat, obligationer och alternativa investeringar. Han har en Master in Laws (LL .M) från Lunds universitet och har även tillgodoräknat sig studier i statsvetenskap och psykologi från Lunds universitet. Magnus besitter även erfarenhet av och kunskap i kapitalförvaltning samt investeringar i onoterade bolag.Som ett led i att fördjupa sina kunskaper inom investeringar har Magnus en CAIA examen, Chartered Alternative Investment Analyst (www.caia.org).

 

ArdenX

info@ardenx.se

stefan.westin@aifm.se

 

Förvaltning och tillstånd AIFM Capital

 

Marknadsförs av ARScandinaviaAB, all rights reserved*2019*

www.arscandinavia.se