Fonden

125,24 SEK

+5,42%

NAV-KURS 2020-01-17

ArdenX 2020*

Avkastning 2019

+16,57 %

 

*kurshistorik och nyckeltal hittar du på morningstar.se

Är du ett family office eller institution och vill bli direktkund? kontakta oss på,
kund@ardenx.se

ArdenX är ansluten till swesif.

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen.

Riskinformation

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Fondbestämmelser, Informationsbroschyr, Faktablad (KIID) och övriga upplysningar finns på www.plaincapital.se/compliance