ArdenX

Searching for the X-factor investing

Fonden

Fonden består av en koncentrerad portfölj med 25-30 innehav som noggrant övervakas.

Globalt fokus

Vi väljer de aktier på den globala marknaden som vi bedömer har de bästa förutsättningarna att lyckas i ett långsiktigt perspektiv.

Vad vi letar efter?

Vi letar ständigt efter bolag som har produkter o/e tjänster som vi bedömer har förutsättningar att bli stora på den globala marknaden, har produkter som ligger i framkant samt har en framskjuten position på marknaden.

Investeringskommittén

Investeringskommittén inklusive ansvarig förvaltare gör en första sammanställning av potentiella portföljbolag. Därefter görs en noggrann utvärdering av bolagen innan beslut om investering fattas.

Investeringsstrategin

Fonden placerar huvudsakligen i bolag inom eSport, spelutvecklare och utgivare av datorspel samt underleverantörer till dessa bolag. Antalet innehav i fonden är begränsat till 25-30 och skall förvaltas aktivt i ett långsiktigt perspektiv.

Investeringsprocessen

Investeringskommitténs arbete, fundamental analys, företagsbesök och intervjuer ligger till grund för valet av portföljbolag. Innan ett allokeringsbeslut fattas görs även en bedömning av den tilltänkta investeringens bidrag till riskspridningen och att den i övrigt passar in i portföljens struktur. Samtliga investeringar övervakas och utvärderas kontinuerligt.

Prenumerera på månadsbrev!

Share