Xplore the world of ArdenX!

För närvarande placerar vi huvudsakligen i bolag inom eSport*, spelutvecklare och underleverantörer till dessa bolag. Antalet innehav i fonden uppgår till cirka 25 bolag. Fonden skall förvaltas aktivt i ett långsiktigt perspektiv. Vi kommer att vara investerade i ovan nämnda sektorer så länge vi bedömer att det gynnar fonden positivt och därmed även gynnar andelsägarna.

ArdenX är en global blandfond med ett brett investeringsmandat. Se fondbestämmelserna och KIID på aifmcapital.se

 

*eSport är ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler, där de tävlande spelar olika sorters datorspel mot varandra. Tävlingarna kan spelas via internet, lokala nätverk, LAN-partyn eller med spelare som samsas vid samma konsol. Begreppet myntades i Sydkorea i slutet av 1990-talet med spelet Starcraft.

Analysföretaget Newzoo som är specialiserade på gamingbranschen har tagit fram en ny rapport där man förutspår att eSport tillsammans med resten av spelbranschen kommer att omsätta mer pengar än traditionell sport redan 2021.
Enligt Newzoos beräkningar innebär det att bara eSport kommer att omsätta 1,7 miljarder dollar 2021.

        Källa:http://www.newzoo.com

Fonden

Fonden består av en koncentrerad portfölj med cirka 25 innehav som noggrant övervakas.

Globalt fokus

Vi väljer de aktier på den globala marknaden som vi bedömer har de bästa förutsättningarna att lyckas i ett långsiktigt perspektiv.

Vad vi letar efter?

Vi letar ständigt efter bolag som har produkter o/e tjänster som vi bedömer har förutsättningar att bli stora på den globala marknaden, har produkter som ligger i framkant samt har en framskjuten position på marknaden.

Expertpanel

Expertpanelen inklusive ansvarig förvaltare gör en första sammanställning av potentiella portföljbolag. Därefter görs en noggrann utvärdering av bolagen innan beslut om investering fattas.

Investeringsstrategin

Fonden placerar huvudsakligen i bolag inom eSport, spelutvecklare och utgivare av datorspel samt underleverantörer till dessa bolag. Antalet innehav i fonden är begränsat till 25-30 och skall förvaltas aktivt i ett långsiktigt perspektiv.

Investeringsprocessen

Expertpanelens arbete, fundamental analys, företagsbesök och intervjuer ligger till grund för valet av portföljbolag. Innan ett allokeringsbeslut fattas görs även en bedömning av den tilltänkta investeringens bidrag till riskspridningen och att den i övrigt passar in i portföljens struktur. Samtliga investeringar övervakas och utvärderas kontinuerligt.

Prenumerera på månadsbrev!